سايت دندانپزشکی دکترعليزاده

w w w . D r A l i z a d e h . c o m
لينکها اورژانس بهداشت و پيشگيری هزينه های دندانپزشکی دسترسی به مطب پرسش و پاسخ تجهيرات مطب آشنايی با معالجات طرح پرسش صفحه اصلی
 

 

آشنای با معالجات در دندانپزشکی

هر كدام از ما اغلب از دندانپزشكان  اسم معالجاتی می شنويم كه نمی دانيم به چه معنی می باشد و يا به چه نحوه انجام می گيرد .در اين قسمت اين اصطلاحات به همراه تصوير شرح داده می شود.

لازم به توضيح است كه به مرور زمان به تعداد موارد شرح داده شده افزوده خواهد شد و خواسته های شما در اين امر ما را راهنما خواهد بود و ديگر اينكه اگر امكانات بازديدكنندگان اين سايت اجازه دهد در طول زمان به سوی ارايه توضيحات به صورت multimedia و يا interactive پيش خواهيم رفت .

و اما موارد موجود :

Copyright 2004  All Rights Reserved
Last Update 23 Feb 2004

,