سايت دندانپزشکی دکترعليزاده

w w w . D r A l i z a d e h . c o m
لينکها اورژانس بهداشت و پيشگيری هزينه های دندانپزشکی دسترسی به مطب پرسش و پاسخ تجهيرات مطب آشنايی با معالجات طرح پرسش صفحه اصلی
 

شما می توانيد پرسشهای دندانی خود را در اين قسمت مطرح نماييد .

براي اينكه ما بتوانيم پاسخی صحيح و دقيق به پرسش شما بدهيم نياز به يك سری اطلاعات به شرح زير داريم:

    سن - جسيت - دندان و يا ناحيه مورد پرسش - خود پرسش با شرح هر چه بيشتر و كامل تر - آدرس ايميل شما

براي بيان دندان و يا ناحيه مورد نظر خود مي توانيد از جدول راهنما كمك بگيريد.

براي پرسش سوال خود می توانيد :

1- از فرم زير استفاده نماييد

     اين فرم  بدون توجه به نوع سيستم عامل و زبان كامپيوتر شما كادر ها را فارسی تايپ ميكند ودر پايان دكمه ارسال  را كليك نمايد .

2- اگر اين فرم در سيستم شما بدرستی كار نمی كند و يا در صورت تمايل شخصی می توانيد با اين لينك از برنامه ايميل شخصی تان استفاده نماييد .

3- و اگر برنامه ارسال ايميل در سيستم تان نداريد  می توانيد از ساير روش ها براى ارسال پرسش خود به آدرس info@DrAlizadeh.com استفاده نماييد.

نمايش کليدهای فارسی
فارسی English

نام ونام خانوادگي :

سن : جنسيت: مرد زن
آدرس پست الکترونيک :
  ناحيه مورد پرسش را می توان از جدول پايين انتخاب کرد
دندان و يا ناحيه مورد پرسش :
لطفا سوال خود را تايپ كنيد :

راهنماي نحوه بيان دندان و يا ناحيه مورد نظرتان :

  - ابتدا در جدول فك بالا و يا پايين را انتخاب نمايد و سپس بر اساس نيمه راست و يا چپ فك خودتان منطقه لازمه را در جدول انتخاب نمايد (در جدول به برعكس بودن جهات دقت فرمايد )

  - اينك با توجه به جدول

       - در صورت بيان منطقه با انتخاب ناحيه آن را در كادر مربوطه در فرم تايپ نمايد .

              مثال 1 : ناحيه دندان هاي قدامي نيمه چپ فك با لا           مثال 2 :ناحيه دندان های خلفی نيمه راست فك پايين

       - در صورت  انتخاب يك دندان مشخص شماره آن را در جدول پيدا كرده و سپس در كادر مربوطه در فرم تايپ نمايد .

              مثال 1 : دندان 36                                                             مثال 2 : 21

Copyright 2004  All Rights Reserved
Last Update 23 Feb 2004

,