سايت دندانپزشکی دکترعليزاده

w w w . D r A l i z a d e h . c o m
لينکها اورژانس بهداشت و پيشگيری هزينه های دندانپزشکی دسترسی به مطب پرسش و پاسخ تجهيرات مطب آشنايی با معالجات طرح پرسش صفحه اصلی
 


آشنايي با امكانات وتجهيزات مطب

 تجهيزات استريليزاسيون

در دندانپزشكي لوازم بر حسب جنس و كاربرد به روش هاي مختلف و گاهي متفاوت استريل مي شوند و براي تامين آن مراحل مختلف با هدف تميز كردن ، ضدعفوني كردن ، استريل كردن و استريل ماندن طي مي شود .و اما تجهيزات :

 دستگاه اولتراسونيك

 اين دستگاه با استفاده از مايعات شيميايي مخصوص وامواج اولتراسونيك لوازم را تميز و ضدعفوني مي كند .

 دستگاه بسته بندي

 بعضي از لوازم حساس پس از ضدعفوني شدن  توسط اين دستگاه بسته بندي مي شوند.و در نتيجه :

         1-وسايل حساس از روند استريليزاسيون صدمه نمي بينند.

         2-وسايل پس از استريليزاسيون  تا مدت طولاني اي استريل مي مانند.

         3-استريل بودن وسايل قابل اثبات مي باشد .

 دستگاه اتوكلاو كلاس B

 اتوكلاو دستگاهي جهت استريل كردن %100 وسايل مي باشد و كلاس B بودن آن نشانگر منطبق بودنش با آخرين استانداردهاي بين المللي است ، بدين صورت كه علاوه بر سطح لوازم ، سطوح داخلي و يا منفذ هاي لوازم نيز عاري از ميكروب مي شود .

 مايعات شيميايي

 اين مايعات كه مورد تاييد مراكز متعبر بين المللي و داخلي مي باشند ، جهت ضدعفوني و يا استريل كردن لوازم خاص استفاده مي شود . اما بطور روتين  هميشه در دستگاه اولتراسونيك استفاده مي گردد.

 

 

 دستگاه rootZX

 توسط اين دستگاه كه پيشرفته ترين در نوع خود مي باشد ، ما در حين معالجات عصب كشي دندان بسيار دقيق تر از روش راديوگرافي طول كانال ريشه دندان را بدست بياوريم و در نتيجه معالجه اي بهتر ،دقيق تر و سريع تر ارايه دهيم.

 دستگاه اندو روتاري

 امروزه در دندانپزشكي نوين با استفاده از اين وسيله مدرن در معالجات عصب كشي دندان مي توانيم علاوه بر افزايش كيفيت و سرعت معالجه ، راحتي بيشتر بيمار را در حين انجام آن براي او فراهم كنيم .

 دستگاه airflow و piezon

متاسفانه در ميان بيماران ترس و يا نگراني بي موردي در رابطه با معالجات لثه وبخصوص جرمگيري وجود دارد. لذا با استفاده از اين دستگاه ما مي توانيم با روشي متفاوت به جرمگيري دندان ها بپردازيم تا آسودگي خاطر بيماران فراهم گردد و از طرفي معالجه اي موثرتر و مطلوب تر تامين كنيم .

 دستگاه intra-oral camera

 توسط اين دوربين داخل دهاني بيماران مي توانند به عينه وضعيت دهان و دندان هاي خود را در مانيتور ببينند و در نتيجه بهتر در رابطه با درمان هاي پيشنهادي تصميم گيري كنند و از طرفي ما دندانپزشكان به توسط قدرت بزرگ نمايي اپتيك اين دستگاه مي توانيم تشخيصي دقيق تر و مطمن تر ارايه دهيم .

 دستگاه electrosurgery & coagulation

 احتمالاً شما نيز تاكنون چيزهاي در مورد جراحي بدون تيغ و خونريزي شنيده ايد . در بعضي از جراحي هاي دندانپرشكي نيز ما مي توانيم با كمك اين دستگاه علاوه بر جراحي بدون تيغ و خونريزي ، سبب التيام سريع تر زخم بشويم و از طرفي از عوارض جانبي آن بكاهيم .

 مونيتور LCD بر روي يونيت دندانپزشكي

بر روي اين مونيتور علاوه بر مشاهده تصاوير گرفته شده توسط دوربين داخل دهاني ، شما مي توانيد توضيحات بصري دندانپزشك در مورد وضعيت دهان و دندان خود و تشريح بصري وي درباره معالجه مورد نياز را مشاهده كنيد و يا در صورت لزوم آموزش ها به صورت multimedia به شما ارايه مي گردد.

Copyright 2004  All Rights Reserved
Last Update 23 Feb 2004

,