سايت دندانپزشکی دکترعليزاده

w w w . D r A l i z a d e h . c o m
لينکها اورژانس بهداشت و پيشگيری هزينه های دندانپزشکی دسترسی به مطب پرسش و پاسخ تجهيرات مطب آشنايی با معالجات طرح پرسش صفحه اصلی
 

This is an iranian dental site in farsi language that aimed to solve patient dental problem or answer dental questions, plus patient dental education and guide.

                                            Dr. Farid Alizadeh  (D.D.S)                 

Copyright 2004  All Rights Reserved
Last Update 23 Feb 2004

,